Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

SanLiTun Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Câu cá và thể thao dưới nước
SanLiTun Hostel
3.4   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The hostel near sanlitun bar street, and sanlitun embassy area;offers high quality hotel standard rooms.