Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

SanLiTun Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Khách sạn và nhà nghỉ trong Beijing
SanLiTun Hostel
3.4   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The hostel near sanlitun bar street, and sanlitun embassy area;offers high quality hotel standard rooms.