Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Garden Inn

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Dayan
Tài sản tốt nhất trong Dayan
Tài sản rẻ nhất trong Dayan

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Dayan
Garden Inn

Nhà trọ

Garden Inn , The longest-running hostel in Lijiang which is newly relocated This is the only place in lijiang that you can not see the business shops, local people lives here, sleeps easy. We can enjoy the earliest sunshine of the old town, and the bird