Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Discovery Youth Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Khách sạn và nhà nghỉ trong Beijing
Discovery Youth Hostel
4.7   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

北京で唯一日本人オーナーのユースホステルです。安心、清潔、格安、便利!!!