Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

China Old Story Inns Of Dali

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Dali
Tài sản tốt nhất trong Dali
Tài sản rẻ nhất trong Dali

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Dali
China Old Story Inns Of Dali

Khách sạn

China Old Story Inns of Dali is situated 300 metres from the South Gate of Dali Old Town. Housed in a traditional 3-storey Bai-style building, it features free Wi-Fi throughout the property and displays classic Chinese artworks.